Tillsyn

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

Tillsyn under 2024

Under 2024 kommer vi att fokusera på följande områden i tillsynen:

  • Risker vid arbetsuppgifter kopplade till växling
  • OSPA
  • Plankorsningar
  • Kompositbromsblock
  • Lastsäkring

Planerade tillsyner under 2024

Hur går en tillsyn till?

Transportstyrelsen gör två typer av tillsyner mot examinatorer och utbildningsanordnare:

Brevtillsyn

Denna typ av tillsyn sker genom att myndigheten via brev uppmanar dig att skicka in de handlingar som ska kontrolleras i den aktuella tillsynen och svara på eventuella frågor.

Tillsyn på plats

Denna typ av tillsyn innefattar ett besök hos dig som tillståndshavare, där frågorna ställs direkt till de som är ansvariga för de områden som undersöks. Verifiering med operativ personal och entreprenörer kan utföras vid behov.

Vilka krav finns på er vid tillsyn?

Vid tillsyn mot er verksamhet måste ni:

  • ge de upplysningar och  handlingar som krävs för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra den aktuella tillsynen
  • ge tillträde till de lokaler, anläggningar och fordon som tillsynen gäller.

Vilka ska vara med vid en tillsyn?

Det är viktigt att den personal och de anställda som efterfrågas kan närvara vid tillsynen. Alla tillsyner på plats innebär möten med berörda chefer.

Avgifter

Aktuella avgifter för tillsyn hittar ni här: Tillsyn över examinatorer, läkare, psykologer och utbildningsanordnare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!