×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Bilbälte – medicinska hinder

Äldre läkarintyg om medicinska hinder att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning blir ogiltiga den 1 januari 2020.

 

Från och med den 1 december 2017 får inte längre läkare utfärda intyg om medicinska hinder att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning. De läkarintyg som utfärdats före den 1 december 2017 blir ogiltiga den 1 januari 2020. Anledningen till ändringen är bland annat att det enligt ett EG-direktiv är en behörig myndighet som ska utfärda intygen.

Ansökan om undantag

Du som har ett intyg som blir ogiltigt kan ansöka om undantag från kraven att använda bilbälte hos oss. Du behöver då skicka in en personlig ansökan och ett aktuellt läkarintyg som beskriver ditt medicinska tillstånd. Vi gör därefter en bedömning om det finns så starka medicinska skäl att undantag kan medges och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. 

Om din ansökan avser att helt slippa använda bilbälte prövas den mot trafikförordningen, ansökningsavgiften är då 2 900 kr. Om din ansökan avser att du inte kan använda bilbältet på ett korrekt sätt prövas din ansökan mot Transportstyrelsens föreskrifter om användning av bilbälte, ansökan är då avgiftsfri.

Ansökan skickas till:

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!