måste du skicka in registreringsbeviset i original. Om flera delar är utfärdade måste du skicka in samtliga. Se exempel på hur registreringsbevis för olika länder  kan se ut.