måste du skicka in registreringsbeviset i original. Om flera delar är utfärdade måste du skicka in samtliga.

Se exempel på och läs mer om registreringsbevis för länder utanför EU.

Se exempel på och läs mer om registreringshandlingar från USA.