Skicka in trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering, du får beviset från ditt svenska försäkringsbolag. Observera att fordon vars dokument inte styrker permanent registrering inom EES-området, beviljas tillfällig registrering med begränsning i brukandet.

Läs mer om tillfällig registrering.

Se exempel på hur svenska  försäkringsbevis för tillfällig registrering  kan se ut.

Om du vill tillgodose tidigare trafiksäkerhetsprövning i ett annat EU/EES-land och samtidigt ansöker om tillfällig registrering i samband med ursprungskontroll, behöver du också skicka in en kopia av besiktningsprotokollet tillsammans med din ansökan. Ta sedan med originalet till registreringsbesiktningen. Kopian på besiktningsprotokoll behövs för att kunna fastställa rätt besiktningsperiod för fordonet.