Skicka ansökan + handlingar med värdepost

När fordonet befinner sig i Sverige ska du ansöka om ursprungskontroll. Det gör du genom att fylla i ansökan och skicka in den tillsammans med övriga nödvändiga handlingar till Transportstyrelsen. Tänk på att handlingarna är värdefulla! Kontakta den som förmedlar din post för att få information om hur du ska skicka värdefull post.

Betala avgiften i förskott

Transportstyrelsen tar en avgift för ansökan om ursprungskontroll, den ska betalas i förskott. Ansöker du via vår e-tjänst får du betalningsinformationen direkt, ansöker du via en blankett får du hem en faktura när ärendet är registrerat.

Det är viktigt att avgiften sätts in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll. Du kan inte skicka kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till Transportstyrelsen.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.

Var noga med att din ansökan är komplett

För att din ansökan om ursprungskontroll ska kunna hanteras så smidigt som möjligt, är det viktigt att du redan från början sänder in rätt handlingar och ger oss rätt information. Skulle din ansökan sakna någonting kommer en av våra utredare att skicka ett brev till dig med begäran om komplettering.

Fordonets ägare måste göra ansökan

Observera att det är fordonets ägare, alltså den personen som ska vara registrerad på fordonet i Sverige, som ska ansöka om ursprungskontroll. Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret gäller inte den utförda ursprungskontrollen. Den nya ägaren måste då göra en ny ansökan om ursprungskontroll, skicka in en ny köpehandling och hänvisa till det tidigare ursprungskontrollärendet.