Det är bara en myndighet som har laglig rätt att gå in i andra register för att se om ett fordon är anmält stulet. Eftersom Transportstyrelsen är en myndighet, kan vi använda oss av andra register som stöd för denna kontroll. De register Transportstyrelsen använder sig av är den svenska polisens efterlysningssystem, Interpols efterlysningssystem, Schengens och EUCARIS (andra europeiska länders vägtrafikregister).

Som myndighet har vi även bättre samarbetsmöjligheter med utländska myndigheter, som i många fall bara svarar på frågor gällande tidigare registreringar från en annan myndighet.