• Ansök om ursprungskontroll via vår e-tjänst.
  • Kontrollera att alla nödvändiga handlingar finns med när du skickar in din ansökan till oss.
  • Betala ansökningsavgiften så snabbt du kan.
    Tänk på att olika betalningssätt tar olika lång tid. Glöm inte att ange rätt OCR-nummer.
  • Får du ett brev om en komplettering - sänd in de kompletterande handlingarna så snart du kan.