Ursprungskontrollen gör vi bara med stöd av de handlingar som du bifogar till ansökan. Vid registreringsbesiktningen kontrolleras fordonet fysiskt. Det betyder att en godkännande vid ursprungskontrollen inte garanterar att fordonet kommer att godkännas vid registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande.

Om besiktningsföretaget underkänner ditt fordon vid registreringsbesiktning ska du få ett beslut om underkännande. Ett sådant beslut kan du överklaga. Information om hur och till vem du skickar överklagandet finns på beslutet. Du ska alltså inte återkomma till oss på Transportstyrelsens ursprungskontroll om du har frågor om besiktningsföretagets beslut eller ett överklagande.