Om utredaren av din ansökan bedömer att någonting saknas för att kunna ge ett godkännande, skickas ett brev om komplettering till dig. Läs noga igenom vad utredaren skrivit och sänd in det som krävs innan utsatt sista datum.

Har du funderingar kring kompletteringen så finns alltid kontaktuppgifter direkt till utredaren skrivet i brevet. Om utredaren av någon anledning inte är anträffbar kontaktar du istället vår kundtjänst för fordonsfrågor på nummer 0771-14 15 16 och ber om ursprungskontroll. (Tillgängligt alla vardagar mellan 09.00 och 15.00.)

Skickar du inte in vår begärda komplettering, eller om du inte hör av dig innan utsatt sista datum, kommer vi inte att kunna godkänna din ansökan.