Fordon som är importerade till Sverige, med avsikt att registreras här, får användas i trafik i sju dagar från importdagen. Detta gäller under förutsättning att fordonet har en giltig utländsk registrering och trafikförsäkring.