Nej. Originalhandlingar som skickas in till en svensk myndighet räknas i regel som offentliga handlingar och tillfaller myndigheten. För varje fordon ska endast en uppsättning registreringsbevis vara i omlopp. Dina utländska registreringsbevis ska ersättas av svenska registreringsbevis då fordonet registreras här.

Observera att om ditt utländska registreringsbevis består av flera delar, så måste du sända in samtliga för att det ska räknas som ett komplett registreringsbevis. Läs mer om utländska registreringsbevis.

Enligt ett samarbete mellan EU- och EES-länderna så ska ursprungslandet meddelas när ett fordon därifrån registreras i ett annat EU- eller EES-land. Det betyder att Transportstyrelsen skickar en signal till ursprungslandet som berättar att fordonet har registrerats här. Ursprungslandet kan med hjälp av denna signal avregistrera fordonet hos sig om det inte redan är gjort. Det betyder att du inte har något behov av att spara någon del av ditt utländska registreringsbevis för att kunna sköta avregistreringen i ursprungslandet, då detta sker med automatik.