Enskilt godkännande är inte samma sak som ursprungskontroll. Enskilt godkännande innebär att fordonet provas hos ett besiktningsföretag som rapporterar utfallet till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör därefter bedömningen om fordonet ska godkännas eller inte. Enskilt godkännande har ersatt registreringsbesiktning som krav för registrering i Sverige när det gäller nya fordon som inte omfattas av ett typgodkännande. Läs mer under enskilt godkännande