Har du diplomatstatus i Sverige och fört in ett fordon tullfritt enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m, då har du rätt att få vissa lättnader vad gäller de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen. Ta kontakt med ett besiktningsföretag för att ta reda på vad som gäller för just ditt fordon.

Uppfyller du dessa krav kan du välja diplomat som kategori i din ansökan om ursprungskontroll. Då behöver du inte skicka in några ytterligare dokument än de som behövs för din ansökan om ursprungskontroll, förutom om fordonet är importerat från tredje land. I de fall där fordonet är importerat från ett tredje land ska ett beslut av Utrikesdepartementet om att fordonet uppfyller kraven för tullfrihet i enlighet med 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m bifogas.

Transportstyrelsen kontrollerar din diplomatstatus mot Utrikesdepartementets officiella diplomatlista.