Har du förvärvat ditt fordon genom arv eller testamente efter en avliden person som varit bosatt utomlands?

Då kan du i vissa fall få ditt fordon klassat som arvegods. Fordonet får då en lindrigare bedömning vid registreringsbesiktningen. Du bör ta kontakt med ett besiktningsföretag för att få information om ditt fordon behöver en lindrigare bedömning.

Dessa handlingar ska bifogas om du ansöker om arvegods hos Transportstyrelsen

Följande dokument behöver du skicka in tillsammans med din ansökan (utöver de som behövs för ansökan om ursprungskontroll):

  • Kopia av testamente, bouppteckning eller ett av alla eventuella arvingar underskrivet intyg som visar att fordonet övergått i din ägo. Observera att information om fordonets identifieringsnummer (chassinummer) måste finnas med i denna dokumentation.
  • Dödsfallsintyg eller motsvarande som styrker att personen i utlandet är avliden.

Transportstyrelsen fattar beslutet, men besiktningsföretaget avgör

När du ansöker om arvegods som importorsak vid ansökan om ursprungskontroll beslutar Transportstyrelsen bara om du uppfyller kraven eller inte.

Om du får ansökan godkänd ska du ta med och visa upp beslutet vid registreringsbesiktningen hos ett besiktningsföretag. Det är sedan upp till ett besiktningsföretaget att avgöra om undantaget behöver tillämpas för att fordonet ska kunna registreras i Sverige.

Det kan betyda att arvegods i slutskedet inte används, trots att Transportstyrelsen beviljat det. Det beror på att fordon inte ska registreras med undantag de inte behöver