Om din ansökan avser ett importerat fordon, ska du välja import som kategori för ursprungskontrollen.