Dokument som ska bifogas till din ansökan

Nedan finner du information om vilka dokument du ska skicka in tillsammans med din ansökan

Om ditt fordon kommer från ett EU-land, behöver du bifoga fordonets:

Registreringsbevis

Köpehandling

Försäkringsbevis (om du också ansöker om tillfällig registrering)

Om ditt fordon kommer från ett land utanför EU, behöver du bifoga fordonets:

Registreringsbevis

Registreringsbevis från USA

Köpehandling

Tullhandling

Försäkringsbevis (om du också ansöker om tillfällig registrering)

Om ditt fordon inte har varit registrerat tidigare, behöver du skicka in fordonets:

Tillverkarintyg eller CoC-dokument

Köpehandling

Tullhandling (om fordonet är kommer utanför EU)

Försäkringsbevis (om du också ansöker om tillfällig registrering)

Om ditt fordon varit tidigare registrerat i Sverige, behöver du skicka in fordonets:

Registreringsbevis

Köpehandling

Om ditt fordon tidigare har varit registrerat i det militära fordonsregistret, behöver du skicka in fordonets:

Utdrag ifrån MIFOR (inte äldre än 12 månader):
Dokument 1 fram
Dokument 1 bak

Köpehandling

Om du själv har tillverkat ett motorfordon, behöver du skicka in fordonets:

Identitetsintyg (Om byggbesiktningen påbörjades efter den 1 juli 2009)

Byggbesiktning (Om byggbesiktningen påbörjades före den 1 juli 2009)

Köpehandling för vitala delar 

Om du själv tillverkat ett släpfordon behöver, du skicka in fordonets:

Ansökan om identifieringsnummer

Byggbeskrivning