måste du skicka in registreringsbeviset i original. Om flera delar är utfärdade måste du skicka in samtliga.

Se exempel på hur registreringsbevis för olika EU-länder kan se ut.