Fordonet har tidigare varit registrerat i Sverige

Här finns information till dig som vill registrera ett fordon som varit registrerat i Sverige tidigare, som ska registreras på nytt.

Har du ett fordon som tidigare varit registrerat i Sverige och avregistrerats men inte lämnat landet?

Eller har du en så kallad veteranbil som du har renoverat till ursprungligt skick?

Här följer information om hur du går tillväga för att registrera ett sådant fordon.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

1. Ansökan

Skapa en ansökan via vår elektroniska ansökningstjänst och skriv ut bekräftelsen, eller fyll i en manuell ansökningsblankett.

Observera att du i din ansökan väljer ursprungsbeskrivningen "Fordonet har tidigare varit registrerat i Sverige".

2. Ett fordonsdokument

Du ska i första hand bifoga ett av följande dokument:

  • Registreringsbevis i original
  • Kopia av det tidigare utfärdare registreringsbeviset som är styrkt i original av Riksarkivet.

Eller ett av följande dokument:

  • Besiktningsinstrument från en tidigare registrering av fordonet i Sverige.
  • Försäkringshandling, ett skattekvitto eller ett besiktningsprotokoll för fordonet om fordonets identifieringsnummer finns angivet på handlingarna.
  • Registreringsskylt av äldre modell om skylten kan kopplas till fordonet med lämplig dokumentation.

Se exempel på hur ett fordonsdokument för fordon som tidigare har varit registrerat i Sverige kan se ut.

3. Köpehandlingar

Kopia på köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur du fått åtkomst till fordonet.

Av köpehandlingen ska det framgå:

  • vem som är säljare respektive köpare
  • vad som sålts
  • datum för försäljning

Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas med på köpehandlingen.

Att observera

Fordon som är skrotade

Transportstyrelsen kan inte godkänna en ansökan om ursprungskontroll för personbilar och lastbilar under 3500 kg som tidigare varit registrerade i Sverige men som skrotats med intyg av en auktoriserad bilskrot från och med den 1 juni 2007.

Om ett tidigare registrerat fordon är skrotat med intyg före den 1 juni 2007 och fordonet är av en årsmodell 30 år eller äldre, finns dock inga hinder för ett godkännande.

Ombyggt eller förändrat fordon

Om fordonet byggts om eller förändrats så att det inte längre överensstämmer med sitt ursprungliga utförande kan det bli fråga om att fordonet istället ska kategoriseras som egentillverkat.

Då kan det bli aktuellt med en annan hantering genom Sveriges Fordonsbyggarens Riksorganisation (SFRO) eller TESTA och det kan krävas att andra dokument ska skickas in tillsammans med ansökan om ursprungskontroll.

Om fordonet är uppbyggt av en enskild person och motsvarar ett fordon som är 50 år eller äldre eller är ett historiskt fordon har du istället möjlighet att ansöka om identifieringsnummer för ett uppbyggt motordrivet fordon.

Har du funderingar kring det här så hör av dig till ett besiktningsföretag.

Använd e-tjänst eller blankett

Gör din ansökan i vår e-tjänst. Kom ihåg att du måste skriva ut din ansökan innan du skickar in den.

Ansök om ursprungskontroll

Vill/kan du inte använda e-tjänsten, fyll i och skriv ut ansökningsblanketten på din dator, eller beställ den från kundtjänst för fordonsfrågor.

Avgift

När du har skapat din ansökan får du ett ärendenummer och ett OCR-nummer som du använder vid betalning av ansökningsavgiften. Observera att du som använder e-tjänsten måste skriva ut bekräftelsen på din ansökan.

Du som använder blanketten får en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten när vi tagit emot din ansökningsblankett samt övriga dokument som krävs.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.