För att kunna boka tid för registreringsbesiktningen (och identitetskontrollen) krävs det att ursprungskontrollen är godkänd. Du kontaktar med andra ord ett besiktningsorgan först efter att du har fått ett positivt beslut (godkännande) från oss.