Innan du påbörjar din utbildning

Här finns information om vad du kan förvänta dig av din utbildare.

För att bedriva utbildning måste utbildaren ha ett giltigt tillstånd från Transportstyrelsen. Du kan på egen hand kontrollera om din utbildare har tillstånd i e-tjänsten Sök utbildare och provanordnare.

Oavsett om du går en grundutbildning eller fortbildning för gods- eller persontransporter ska utbildaren ha en undervisningsplan eller plan för genomförande som ska följas. Fråga din utbildare om du får ta del av den.

Varje utbildare ansvarar för sin utbildning och hur den genomförs.

De utbildningstimmar som anges för fortbildning och grundutbildning är den tid som ska ägnas åt undervisning och en undervisningstimme är alltid 60 minuter. I undervisningstiden ingår varken legitimationskontroller, presentationer eller raster.

Grundutbildning

Är du under 21 år ska grundutbildningen omfatta 280 timmars utbildning och 20 timmars körträning bakom ratten. Utbildningen vänder sig till sökande för godstransporter som är under 21 år och för sökande av persontransporter som är under 23 år.

Är du över 21 år ska grundutbildningen omfatta 140 timmars utbildning och 10 timmars körträning bakom ratten.

Fortbildning

En kurs om fortbildning ska omfatta 35 timmar. Den får delas upp i delkurser och varje delkurs ska omfatta minst 7 timmar.

Efter avslutad fortbildning ska du få ett intyg i original av din utbildare. Utbildaren själv behåller en kopia.

När du genomgått en delkurs bör du alltid begära att få ett intyg av utbildaren i original. Det kan hända att du byter utbildare, arbetsgivare, att utbildaren inte längre finns kvar eller något annat som gör att utbildaren i efterhand inte kan utfärda ett intyg till dig. 

Det är viktigt att du sparar dina delkursintyg och kan visa upp dem när du genomför den sista delkursen. När du genomfört 35 timmars fortbildning ska du även få ett samlat intyg för hela utbildningen.

Transportstyrelsen har tillsynsansvar över utbildningsverksamheten för yrkesförarkompetens. Om du är missnöjd med den utbildning du genomgått kan du vända dig till oss för att delge dina synpunkter. Du skickar dina synpunkter till oss genom att använda formuläret Anmäl brister i förarutbildning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!