Grundutbildning

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett  yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget.

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Grundutbildningen ska omfatta minst 20 timmars körträning. Den förkortade grundutbildningen ska omfatta minst 10 timmars körträning.

Utbildningen ges av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildning samt av gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning, som utbildar efter en nationellt fastställd kursplan. Provet avläggs oftast vid Trafikverkets förarprovskontor.

Den kortare grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år* och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil. 

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

* Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Innan du påbörjar din utbildning

Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till innan du påbörjar din grundutbildning.  Läs mer om vad du kan förvänta dig av din utbildare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!