Anmälan om ändring i utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Detta formulär ska användas när du som utbildare gör ändringar i din tillståndspliktiga utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Anmälan om att tillfälligt övergå till, eller tillfällig utökning av, distansundervisning i fortbildningen, och som gäller längst till och med den 31 december 2021

Ett tillfälligt regelverk gör det möjligt att under perioden den 1 februari till den 31 december 2021 helt bedriva fortbildningen på distans. Samtidigt ges möjligheten att under nämnda period anmäla en sådan anpassning av utbildningsplanen utan att behöva ansöka om en ändring.

Du kan läsa mer om det tillfälliga regelverket under våra sidor om information till utbildarna.

Observera! En av följande två kryssrutor ska fyllas i om er anmälan gäller distansundervisning.

Distansundervisning

Du ska inte hänvisa till en tidigare inskickad anmälan.

Kontaktuppgifter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!