Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Förtydligande om undantag

För yrkesförare med giltigt yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter finns ett undantag i lagen. De får välja att genomgå en fortbildning för att förnya giltighetstiden för både gods- och persontransporter.

Personer som aldrig har haft ett yrkeskompetensbevis eller yrkesförare som har lämnat yrket och saknar ett giltigt yrkeskompetensbevis, omfattas inte av detta undantag. (2007:1157)

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning. Sammanlagt får en fortbildning innehålla högst 12 timmar distansutbildning. 

Har du ännu inte gått din första fortbildning?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av "hävdvunnen rätt" ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning.

Prata med din arbetsgivare eller kontakta ett utbildningsföretag som har tillstånd av Transportstyrelsen. 

Innan du påbörjar din utbildning

Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till innan du påbörjar din grundutbildning eller fortbildning.  Läs mer om vad du kan förvänta dig av din utbildare.

Förnya beviset

För att förnya yrkeskompetensbeviset ska man genomgå en hel fortbildning i det transportslag som man har yrkeskompetens i. Om man väljer att dela upp fortbildningen i delkurser, ska man genomgå alla delkurser i samma transportslag.
Om man har ett giltigt yrkeskompetensbevis inom båda transportslagen, räcker det att genomgå en fortbildning. Du som förare får välja om du genomgår en hel fortbildning för gods- eller persontransport. 

Inte aktiv förare

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare vid ett senare tillfälle , måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller om du har hävdvunnen rätt eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Den som tidigare har haft ett yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransport och beviset är ogiltigt, behöver genomgå en fortbildning för varje transportslag för att återfå yrkesförarkompetens i båda transportslagen. Har föraren inget giltigt yrkeskompetensbevis och genomgår t.ex. en fortbildning i godstransporter, utfärdas ett yrkeskompetensbevis för godstransporter.

Speciella regler för den som genomgår yrkesförarutbildning

Det är möjligt att bli yrkesförare för tung lastbil och buss vid lägre ålder än gällande körkortsålder. Det kan ske hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen, i gymnasieskolan eller komvux. Läs mer om de speciella reglerna.

Fakta om reglerna

Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare som utför gods- eller persontransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Krav på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande yrkesförarkompetens:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!