Vägtransportledare

En vägtransportledare har rätt att ge anvisning för trafik på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort. Vägtransportledare ska även sträva efter att ge sådana anvisningar för trafiken att transporten kan utföras utan att annan trafik störs. För att bli vägtransportledare ska man ha gått en särskild utbildning och sedan fått ett förordnande av Polismyndigheten.

Förtydligande om anvisningar i trafiken

Vi vill här förtydliga att en vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort, men att vägtransportledare ska sträva efter att ge sådana anvisningar för trafiken att transporten kan utföras utan att annan trafik störs.

Utbildning för vägtransportledare

För att få ett förordnande som vägtransportledare måste man ha genomgått utbildning hos ett företag som innehar ett tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva för vägtransportledare. 

Företag med tillstånd att bedriva utbildning

Nedan listas de företag som idag har tillstånd att bedriva utbildning för vägtransportledare.

Tillstånd för grundutbildning och fortbildning 
Säker Trafik Dalarna AB: Besök webbplats
Toys Transporter AB:  Besök webbplats
Magnus Melin Trafikservice AB Telefonnummer: 070-274 90 55

Förordnande som vägtransportledare

Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas av Polismyndigheten för den som

  1. har genomgått särskild utbildning för vägtransportledare
  2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget, och
  3. innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Förordnandet gäller som längst fem år. Den som är anställd som polisman får inte förordnas som vägtransportledare.

Innan ditt förordnande upphör att gälla

Om du vill fortsätta att jobba som vägtransportledare efter att ditt förordnande upphör att gälla behöver du genomgå en fortbildning och sedan på nytt ansöka om ett förordnande hos Polismyndigheten. Detta bör du göra i god tid innan ditt förordnande upphör att gälla, dock bör inte fortbildningen vara äldre än ett år vid ansökan om förnyat förordnande.

Ytterligare information

För ansökan och ytterligare information, gå till Polisens webbplats och Trafikverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!