Ansök om undantag

Transportstyrelsen kan i vissa fall tillåta undantag (dispens) från regeln om körkortets ogiltighet för utländska körkort. Vi kan bara ge undantag om vi bedömer att det inte innebär någon risk för trafiksäkerheten.

Planerar du att vistas i Sverige under en begränsad tid?

Ett körkort från ett land utanför EES gäller i Sverige i ett år från den dag man folkbokfördes i Sverige. Om du kommer att vistas här längre än ett år, kan du ansöka om att få undantag. Undantaget är till för dig som inte planerar att permanent flytta till Sverige. Exempel på när vi kan ge dispens är om du studerar eller har ett tidsbegränsat arbete i Sverige.

Om du har ett uppehålls- eller arbetstillstånd innebär det inte nödvändigtvis att du kan beviljas dispens.

Ansökan om dispens ska innehålla:

  • Personnummer/samordningsnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.
  • En beskrivning av syftet med din vistelse i Sverige.
  • En kopia av ditt utländska körkort. Om körkortet inte är utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du också skicka in en bestyrkt översättning av körkortet eller ett internationellt körkort.
  • Ett intyg från din arbetsgivare eller ett studieintyg. Det ska framgå av intyget hur lång tid totalt som du avser att arbeta eller studera i Sverige.

Skicka in dina handlingar till:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!