Ansök om undantag

Transportstyrelsen kan i vissa fall tillåta undantag (dispens) från regeln om körkortets ogiltighet för utländska körkort. Vi kan bara ge undantag om du planerar att stanna i Sverige under en begränsad tid och om det inte innebär någon risk för trafiksäkerheten.

Planerar du att stanna i Sverige under en begränsad tid?

Om du har ett körkort från ett land utanför EES, slutar körkortet att gälla i Sverige när du varit folkbokförd här i mer än ett år. Om du inte planerar att flytta permanent till Sverige, men kommer att stanna här längre än ett år, kan du ansöka om att få undantag.

Exempel på när vi kan ge dispens är om du studerar här tillfälligt eller har ett tidsbegränsat arbete i Sverige. Om du har ett uppehålls- eller arbetstillstånd innebär det inte nödvändigtvis att du kan få dispens. Det är syftet med vistelsen i Sverige och hur lång den vistelsen är som avgör om du kan få dispens eller inte.

Situationen med Covid-19 i Sverige, svårigheter med att få tid för förarprov eller liknande omständigheter är inte ett skäl till att få dispens.

Vad behöver ansökan innehålla?

För att vi ska kunna bedöma om du avser att vara i Sverige under en begränsad tid behöver vi få in:

  • Personnummer/samordningsnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.
  • En beskrivning av vad som är syftet med vistelsen i Sverige och uppgift om hur länge du planerar att stanna.
  • En kopia av det utländska körkortet. Om körkortet inte är utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du skicka in en bestyrkt översättning av körkortet eller ett internationellt körkort.
  • Ett arbetsgivar- eller studieintyg för pågående arbete eller studier, där den totala tid som du avser att arbeta eller studera i Sverige framgår.
  • En kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige.

Skicka in dina handlingar till:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!