Utlämning av ditt nya körkort

När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av postens ombud. Du måste hämta ut ditt nytillverkade körkort personligen.

När du hämtar ut ditt körkort måste du kunna identifiera dig med en godkänd och giltig legitimation.

Godkända legitimationer för utlämning av post.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.