behöver du istället skicka in en kopia på ett tillverkarintyg.

Intyget utfärdas av tillverkaren eller generalagent och ska som minst innehålla:

  • tillverkarens namn
  • modellbeteckning
  • tillverkningsdatum
  • identifieringsnummer.

Observera att fler uppgifter kan krävas av ett besiktningsföretag vid registreringsbesiktningen. Originalet av intyget ska du ta med vid registreringsbesiktningen. Se exempel på hur tillverkarintyg kan se ut