Övrigt

Kategorin övrigt ska användas vid ansökan om ursprungskontroll när ingen av de andra beskrivningarna passar in på fordonet.

Du kan använda "övrigt" om du köpt eller övertagit ett oregistrerat fordon från exekutiv auktion, utförsäljning av hittegods hos Polisen eller motsvarande. Du kan också använda "övrigt" för fordon som tillverkats av yrkesmässig tillverkare och som sedan använts oregistrerat – till exempel flygplatsfordon, gruvfordon eller cross-motorcyklar.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

1. Ansökan

Antingen skickar du in en undertecknad bekräftelse på den ansökan som du skapat via vår e-tjänst. Eller så skickar du in en ifylld ansökningsblankett.

Observera att du i din ansökan väljer ursprungsbeskrivningen "övrigt".

2. Ett fordonsdokument

Det finns olika varianter av fordonsdokument, vilket du ska skicka in beror bland annat på om fordonet är nytt eller om det varit registrerat tidigare.

måste du skicka in registreringsbeviset i original. Om flera delar är utfärdade måste du skicka in samtliga. Se exempel på hur registreringsbevis för olika länder  kan se ut.

(alltså saknar tidigare permanent registrering) och omfattas av ett helfordonsgodkännande (fordon som är EG-typgodkända) behöver du skicka in CoC i original. Intyget utfärdas av tillverkaren. Se exempel på hur CoC-dokument kan se ut.

behöver du istället skicka in en kopia på ett tillverkarintyg.

Intyget utfärdas av tillverkaren eller generalagent och ska som minst innehålla:

  • tillverkarens namn
  • modellbeteckning
  • tillverkningsdatum
  • identifieringsnummer.

Observera att fler uppgifter kan krävas av ett besiktningsföretag vid registreringsbesiktningen. Originalet av intyget ska du ta med vid registreringsbesiktningen. Se exempel på hur tillverkarintyg kan se ut

behöver du skicka in fordonets CE-intyg i vilket det framgår att det uppfyller gällande maskindirektiv. Intyget utfärdas av tillverkaren och finns ofta i instruktionsboken.

Originalet av intyget ska du ta med vid registreringsbesiktningen. Se exempel på hur CE-intyg kan se ut.

kan det istället finnas ett utländskt intyg om enskilt godkännande. Om det finns ett sådant intyg ska du skicka in det tillsammans med din ansökan om ursprungskontroll.

Observera att ett sådant intyg även måste godkännas separat av Transportstyrelsen i Borlänge för att kunna användas som underlag vid en registreringsbesiktning.

Ansök på blanketten för enskilt godkännande.

3. Köpehandling

Kopia på köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt. Av köpehandlingen ska det framgå vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen. Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas.

Annan dokumentation som kan styrka fordonets identitet och egentliga ursprung.

Använd e-tjänst eller blankett

Gör din ansökan i vår e-tjänst. Kom ihåg att du måste skriva ut och underteckna din ansökan innan du skickar in den.

Ansök om ursprungskontroll

Vill/kan du inte använda e-tjänsten, fyll i och skriv ut ansökningsblanketten  på din dator, eller beställ den från kundtjänst för fordonsfrågor.

Avgift

När du har skapat din ansökan får du ett ärendenummer och ett OCR-nummer som du använder vid betalning av ansökningsavgiften. Observera att du som använder e-tjänsten måste skriva ut och underteckna bekräftelsen på din ansökan.

Du som använder blanketten får en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten när vi tagit emot din ansökningsblankett samt övriga dokument som krävs.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.