Har du fått ett positivt beslut (godkännande) från oss är nästa steg att boka tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll hos ett besiktningsorgan.

Har du däremot fått ett nekande beslut har du alltid möjligheten att överklaga det. Anvisningar om hur du gör ett överklagande finns bifogat i ditt beslut.