Anmälan om inflaggning, nybyggnad och ombyggnad

Steg 1 av 10

Verifieringsmetod av funktionskrav vid inflaggning, nybyggnad och ombyggnad

I linje med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (2017:26) skall redaren kunna verifiera fartygets överensstämmelse med tillämpliga krav. Redaren skall kunna uppvisa en dokumentation som påvisar denna verifiering.

Detta dokument underlättar till att i ett tidigt skede fastställa hur denna dokumentation kommer att se ut, i vilka sakfrågor redaren behöver stöd och var Transportstyrelsens sakhandläggare eventuellt behöver begära kompletterande dokumentation av redaren.

I syfte att underlätta processen när ett fartyg ska byggas, flaggas in eller byggas om ska fartygets ägare fylla i nedanstående uppgifter.

Information om fartyget

Fartygets nya uppgifter och användande

Ägarinformation

Information om fartyget

Information om önskad ombyggnad

Ägarinformation

Fartygets planerade information

Ägarinformation