För trafik på svenska inre vattenvägar är det frivilligt att certifiera fartyget för inlandssjöfart. Redaren kan istället välja att certifiera fartyget i enlighet med den nationella regleringen för övriga fartyg.

Fartyg som uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60) om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (föreskriften är inte publicerad ännu) tilldelas ett certifikat som heter unionscertifikat för fartyg i inlandssjöfart.

Vilka svenska fartyg som kan certifieras för inlandssjöfart framgår främst av fartygssäkerhetslagen SFS 2003:364. Där kan du läsa att följande fartyg i inlandssjöfart ska ha unionscertifikat:

  • passagerarfartyg
  • bogserfartyg
  • andra fartyg som har en längd av minst 20 meter, eller för vilka produkten av längd, bredd och djupgående ger en volym på minst 100 m3 (dvs. L x B x T ≥ 100 m3).

För fartyg som inte uppfyller dessa dimensioner kan Transportstyrelsen utfärda unionscertifikat efter ansökan.

Följande fartyg ska inte ha unionscertifikat vid trafik på svenska inre vattenvägar:

  • statsfartyg
  • fritidsfartyg
  • flytande utrustning.

Fartyg certifierade för inlandssjöfart tillåts bara trafikera vattenområde som har klassificerats som inre vattenvägar.