I andra länder som tillämpar EU:s reglering för inlandssjöfart måste fartyg som trafikerar inre vattenvägar, med förbindelse med andra länder vattenvägar, ha gemenskapscertifikat för inlandssjöfart. Detta gäller även fritidsfartyg och flytande utrustning samt andra statsfartyg än örlogsfartyg.

Fartyg med SOLAS-certifikat, EU-passagerarfartygscertifikat och fritidsfartyg med nationella fart- och säkerhetscertifikat får dock tillfälligt trafikera dessa inre vattenvägar.