Om asbestfibrer fastnat på lungsäcksbladet kan det leda till förtjockningar av bindväv, så kallat pleuraplack, som senare kan förkalkas.

Förtjockningarna bildas i lungsäcken mot diafragman, men även vid hjärtsäcken. Plack kan även bildas i bukhinnan, sannolikt genom nedsvald asbest.

Pleuraplack ger i regel inte upphov till besvär eller funktionsnedsättning, men undantag finns. Förtjockningarna bör betraktas som ett tecken på asbestexponering.