Inventering av asbest

Transportstyrelsen har beslutat att alla svensk­flaggade fartyg ska vara inventerade med avseende på asbest­förekomst.

Redare ska antingen skicka in dokumentation av genomförd inventering eller meddela respektive sektion för sjöfartstillsyn skriftligt om tidpunkten då inventeringen kommer att genomföras.

Du som är redare och inte gjort något av ovanstående ombedes att göra det snarast.


Fritidsfartyg omfattas inte, utan kravet på inventering gäller de fartyg som omfattas av TSFS 2019:56 (alla svenska fartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning), om inte annat särskilt anges i föreskriften.

Hur genomförs en asbestinventering?

En asbestinventering ska genomföras av utbildad personal som har god kunskap om asbestmaterial och fartygskonstruktion. I inventeringens dokumentation ska det framgå vem som har genomfört inventeringen.

Även vilka utrymmen/system som har inventerats ska framgå i dokumentationen. Det kan ofta vara svårt att få fram materialspecifikationer.

Ett tips inför inventeringen är att inventera samtliga utrymmen/system där man kan förvänta sig att asbest och asbesthaltigt material kan förekomma.

I många fall kan identifiering av asbest och asbesthaltigt material utföras genom besiktning. Vid osäkerhet om materialet innehåller asbest är det lämpligt att skicka materialprover till laboratorier med specialkompetens för analys. Det ska framgå ur inventeringen om prover tagits för analys.

Om asbest identifierats ska det framgå om någon åtgärd planeras. Det kan röra sig om allt från att sanera fartyget från asbest till att kapsla in, måla över eller laga skadade partier.

Efter inventeringen är det lämpligt att markera var asbest förekommer på fartygets General Arrangement (GA).

Var finns asbest?

I ren form kan asbest förekomma som sprutasbest på skott och tak eller i väv. I uppblandad form i skottkärnor och durkmassa. Asbesten är ofta svår att upptäcka när den blandats med andra material.

Mer information om var asbest kan finnas ombord på fartyg hittar du i boken "Asbest – arbeta på rätt sätt", utgiven av Prevent.

Här kan man förvänta sig att asbest finns:

 • isolering på skott i inredning, maskinrum och lastrum
 • brandisolering (brandceller) och brandskyddsutrustning
 • isolering under innertak och tak i kök och proviantförråd, i dörrar och på stålprofiler
 • skyddskläder och brandfiltar
 • elektriskt isoleringsmaterial (gnistskydd) elkablar
 • armerad plasttermisk isolering på maskininstallationer och pannor och rörledningar (avgasrör, andra varma eller kalla rör)
 • fläktutrymmen för inredning och maskin (skott, tak, ljudisolering), fläktaggregat och värmeväxlareisolering av ventilationstrummor
 • inredningsskott, skott mot utrymningsvägar, kök och proviantförråd
 • i durkbeläggningar som utjämningsmassa, durkmassa i inredningen och på öppet däck, plastmattor, keramiska durkplattor (fix och fog)
 • i färger och plaster
 • i fix och fog till kakel
 • friktionsbelägg till kranar vinschar, ankarspel osv.
 • ventiler, flänsar och packningar
 • lager till propelleraxel och hylsa.

Som du ser kan listan bli lång. En uppgift säger att det kan finnas upp till 3 500 olika punkter/material ombord som kan innehålla asbest.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!