Om det förekommer asbest ombord

Här finns information om säkra arbetssätt vid arbete med asbest och vilka krav som ställs vid upphandling av asbestsanering, samt hur spridning av asbesthaltigt damm förhindras genom att inkapsla asbesthaltigt material.

För att förebygga spridning av asbesthaltigt damm ska inkapslat asbesthaltigt material vara märkt med texten "Inkapslad asbest". Märkningen kan göras direkt på eller omedelbart intill materialet så att förekomsten framgår i samband med framtida arbeten.

Det är viktigt att det finns ett program för kontroll och underhåll av installerad asbest.

En kontroll av att kapslingen av inkapslad asbest är intakt ska göras i samband med skyddsrond. Samtliga kontroller, vidtagna åtgärder och genomförda arbeten med asbest och asbesthaltigt material ska dokumenteras.

Om partier med inkapslad asbest återkommande skadas ska dessa partier saneras och ersättas med annat material.

Säkra arbetssätt vid arbete med asbest

Arbete med asbest ska planeras så att så få personer som möjligt exponeras. Arbetet måste planeras, ordnas och utföras så att de som arbetar utsätts för så lite damm som möjligt. Den största risken att exponeras för asbest är i samband med rivning, reparationer och underhåll.

Information om säkra arbetssätt och hur man ska skydda sig vid asbestarbete hittar du:

Krav vid upphandling

Nu finns krav som kan ställas vid upphandling av asbestarbeten i byggnader. Materialet kan vara till stöd även vid upphandling av asbestarbeten ombord på fartyg. Du hittar dessa på Byggföretagens webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!