Mesoteliom är en mycket allvarlig tumörform som drabbar ett hundratal personer i Sverige varje år. Flertalet av dessa har fått sjukdomen genom yrkesmässig asbestexponering långt tillbaka i tiden.

Mesoteliom uppträder först 20-40 år efter det att asbestexponeringen började och den kan uppkomma även efter exponering för miljö med låga halter av asbestfibrer.