Risker med el-bilar (batterier)

Det är tillåtet att ladda el-bilar ombord på Svenska ro-ro fartyg. Redaren har ansvaret för säkerheten. Transportstyrelsen har identifierat följande risker i samband med elbilar och laddning ombord.

Redare bör känna till och beakta de förekommande risker när laddningsstation installeras ombord på ett ro-ro fartyg.

Risker med el-bilar i jämförelse med bensin- dieseldrivna bilar vid en eventuell brand

el-bil bensin-dieseldriven bil
hög batterispänning (upp till 600 volt) 12 volt
intensive brand (termisk rusning) brand
explosion (vid gasbildning-batterier) explosion (vid gasbildning-bränsletank)
utveckling av brandfarliga gaser från batteriet och övriga delar av bilen tex plast och gummidelar utveckling av brandfarliga gaser från övriga delar av bilen tex plast och gummidelar
utveckling av giftiga gaser framförallt från Li-ion batterier bland annat väteflorid (HF) utveckling av giftiga gaser från övriga delar av bilen tex plastdelar
svårighet med släckning pga batteriernas inkapsling  

Brand i litiumjonbatterier kan orsakas av:

  • Okontrollerad kemisk reaktion i batteri.
  • Skador eller deformation av batteri (t.ex. efter en kollision eller efter att bilens underrede skadats).
  • Felaktig hantering av batteri, laddare eller kringutrustning.
  • Överladdning av batteri (ej fungerande överladdningsskydd).
  • Kortslutning (t.ex. skadad kabel eller fuktinträngning).
  • Laddning av skadat batteri.
  • En felaktig eller felinställd laddare.
  • En laddare som drivs med felaktigt nätaggregat eller med felaktig spänning eller frekvens.
  • Överhettning (risk för brand finns om fordonet överhettas t.ex om annan brand uppstår i närheten av fordonet)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.