UL-certifikat

Transportstyrelsen utfärdar UL-certifikat och tillhörande behörigheter. Med ett UL-certifikat har du möjlighet att flyga nationella ultralätta luftfartyg eller nationella lätta luftfartyg för den kategori av luftfartyg och tillhörande behörigheter som du genomgått utbildning för.

För frågor kring utbildning till ett UL-certifikat för flygplan, kan du kontakta KSAK.

Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat återfinns i TSFS 2021:26.

Nedan finner ni vanliga frågor och svar kring UL-certifikat.

Frågor och svar

Nej, det är inte möjligt. Du kan alltså endast flyga svenska flygplan som är godkända som nationellt ultralätt flygplan eller nationellt lätta flygplan med ditt UL-certifikat för flygplan.

Ja. Vi har valt att göra på detta sätt eftersom samma regler ska gälla för gyroplan. Vi är dock medvetna om att ett gyroplan och ett flygplan inte är samma sak. Vi kan eventuellt titta över detta i en kommande översyn av föreskrifterna, men det kommer inte ske inom de närmsta åren.

Ja. För att utöka med klassen gyroplan gäller bestämmelserna i 2 kap. 13-14 §§ i TSFS 2021:26. Lämpligt är att klassen skrivs in i flygdagboken som ”Gyroplan”.

Nej, eftersom det inte finns någon utbildningsorganisation ännu som har tillstånd att utbilda till mörker eller avancerad flygning för NUF eller NLF. Observera även att de operativa bestämmelserna för UL-A och gyroplan inte tillåter flygning under mörker (ref § 30 i LFS 2007:71).

Nej, det är inte avsikten med skrivningen i föreskriften. Du behöver ha en totaltid på minst 15 timmar, men inte för varje typ av NLF eller för varje klass av NUF.

För att tjänstgöra som pilot behöver du genomföra minst 12 starter och landningar på NUF eller NLF. Du behöver även ha en totaltid på minst 12 timmar. Dessa 12 timmar kan ha genomförts på andra klasser eller typer av flygplan (t.ex. SEP och TMG) och behöver inte vara genomförda på NUF eller NLF. Från och med 15 januari 2025 kommer ändringen i 2 kap. 10 § förtydliga detta, då även ett nytt krav på repetitionsutbildning kommer att börja gälla.

Klasser är något som tillhör NUF, såsom UL-A, UL-B och gyroplan. NLF ska betraktas som typer. I definitionerna för NUF och NLF går det även att utläsa vad som är NUF respektive NLF samt dess olika viktbegränsningar. För att gå från en klass till en annan klass (t.ex. UL-A till UL-B) inom NUF respektive en typ av NLF till en annan typ av NLF, krävs utbildning enligt 2 kap. 13-14 §§ i TSFS 2021:26.

KSAK har utbildningstillstånd för detta och reglerar detaljkraven för utbildningen. När det gäller att gå från en typ av NLF till annan får man kontakta KSAK. Föreskrifterna omfattar inte några särkrav för varianter, kravbilden för utbildning mellan varianter är upp till den som ska flyga att avgöra.

Regeln syftar till de luftfartyg som idag är godkända som NUF, där en viktökning genomförs som innebär att det blir godkänt som en NLF istället. I dessa fall ska flygplanet räknas som en ny typ och då krävs även utbildning enligt 2 kap. 13 §.

Nej. Transportstyrelsen utfärdar efter godkännande Typintyg för fabriksbyggda luftfartyg som klassas som NUF, NLF, NLH eller ett NLS. Typintygen hittar du på KSAK:s hemsida. Dessa Typgodkända luftfartyg är experimentklassade, samt innehar ett nationellt flygtillstånd som luftvärdighetshandling, i stället för ett luftvärdighetsbevis (LVB) som ett certifierat EASA-luftfartyg har. Transportstyrelsen arbetar för att informationen även ska framgå på luftvärdighetshandlingarna, samt i sökfunktionen ”Sök Luftfartyg” på Transportstyrelsens hemsida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!