AFIS-personal

För att utöva flyginformationstjänst vid flygplats (AFIS) måste man inneha ett giltigt behörighetsbevis. Behörighetsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen.

Elevtillstånd

Villkor för att påbörja utbildning till behörighetsbeviset måste eleven inneha ett giltigt elevtillstånd och ett giltigt medicinskt intyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12)

Elevtillstånd kan erhållas tidigast vid fyllda 18 år.

Ansökan om elevtillstånd - TSL7190

Behörighetsbevis för AFIS elev

Ansökan om behörighetsbevis ska lämnas till Transportstyrelsen på fastställd blankett,

Du som ansöker om behörighetsbevis för AFIS-elev ska;

  • Ha giltigt elevtillstånd.
  • Ha giltigt medicinskt intyg.
  • Uppnått en ålder av minst 18 år.
  • Med godkänt resultat ha slutfört godkänd inledande utbildning enligt del A i      bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2016:78      om utbildning av viss personal för flygtrafiktjänst.
  • Uppfylla språkkraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis

Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev - BSL14411

TSFS 2016:77 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFISelev(konsoliderad elektronisk utgåva)

Giltighetstider

Behörighetsbevis för AFIS-personal utfärdas och förnyas med en giltighetstid av längst 4 år.  

BlankettnamnBlankettnummer

Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av   behörighetsbevis för AFIS-personal  
  Version 2.0. Utgiven 2018-11-15

BSL14410

Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av   behörighetsbevis för AFIS-elev
  Version 2.0. Utgiven 2018-11-15

BSL14411

Ansökan utfärdande behörighetsbevis AFIS-personal  
  Version 2.0. Utgiven 2018-11-15

BSL14412

Hantering Lokala behörigheter AFIS-personal  
  Version 2.0. Utgiven 2018-11-15

BSL14413

Inrapportering av tillfällig oförmåga för flygledare,   flygledarelev och AFIS personal
  Version 1. Utgiven 2017-04-21

BSL 14228

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!