Behörighet och certifikat för flygledare

För att utöva flygtrafikledningstjänst måste man ha ett giltigt certifikat, behörighet och behörighetstillägg. Certifikat för flygledare har obegränsad giltighetstid men behörigheter och behörighetstillägg är tidsbegränsade.

Handbok för bedömare

Denna handbok är avsedd för att vara ett verktyg för de av Transporstyrelsen certifierade bedömare för flygledare.

Handbok bedömare

Utbildning av praktiska instruktörer och bedömare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!