Flygteknisk utbildning

Här hittar du information om hur du startar och driver en flygteknisk del-147 skola - grundutbildning såväl som typutbildning.

Just nu har vi längre handläggningstider

Just nu har vi längre handläggningstider

På grund av ansträngt resursläge kan handläggningstiden bli längre än normalt för ärenden som rör flygteknikerutbildning.

För att nå oss ser vi helst att du skickar e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda (147@Transportstyrelsen.se).

Godkända skolor för grund- respektive typutbildning

Du hittar godkända del 147-skolor i vår e-tjänst Sök gällande tillstånd.

Vänligen välj "147 - EASA Part 147 Certificate" under certifikat.

Sök gällande tillstånd 

Information om upphörandet av synnerliga skäl

Möjligheten till ansökan/tillämpning av synnerliga skäl togs bort 1 november 2022.

Transportstyrelsen har tidigare medgivit beslut om undantag kopplade till EU-kommisionen enligt flexibilitetsbestämmelser artikel 71 i grundförordning (EU) 2018/1139. Detta gäller både för personliga ansökningar kopplade till utbildningskrav i en pågående utbildning, samt för så kallad alternativ praktik som framgick i ärendet TSL2020-6064 vilket gör att Transportstyrelsen inte längre medger möjlighet att bedriva lärleddutbildning på distans genom ett undantag från 147.A.200.

Detsamma gäller även för andra så kallade "synnerliga skäl" i övrigt, som inte längre kan tillämpas/utövas eller fattas beslut för. Nya ansökningar om synnerliga skäl godtas därför inte sedan den 1 november 2022.

Kontakta oss

Har du frågor kring flygteknisk utbildning?
Kontakta oss genom att skicka ett mejl till 147@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!