Statistik och analys

Transportstyrelsen har tillgång till olika data om luftfarten. Den insamlade informationen systematiseras och utgör en viktig del i arbetet med Transportstyrelsens uppdrag att förbättra flygsäkerheten och övervaka flygmarknaden.

Varje år tar Transportstyrelsen emot rapporter om ca 9 000 unika händelser från luftfartens olika områden. Händelserapporterna analyseras och de är en viktig del av Transportstyrelsens flygsäkerhetsarbete.

Några av de inrapporterade händelserna används bland annat som underlag till utvalda säkerhetsnyckeltal, vars utveckling följs noggrant inom avdelningen.

Informationen från händelserapporterna kan även ligga till grund för till exempel ett seminarium eller möte riktat till branschen och till Transportstyrelsens publikationer.

Inrapporterad flygtid

En gång om året samlar Transportstyrelsen in flygtid för svenskregistrerade luftfartyg. Den inrapporterade flygtiden har traditionellt använts i arbetet med att följa flygsäkerhetsutvecklingen genom analys av haverifrekvensen.

Flygplatsstatistik

De svenska flygplatserna levererar in data om antal passagerare och antal rörelser varje månad till Transportstyrelsen. Uppgifterna används bland annat som underlag till arbetet med prognoser för flygtrafikutvecklingen och som information till Transportstyrelsens uppdrag att övervaka luftfartsmarknaden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!