Transportstyrelsen certifierar endast hela ECM-certifikatet. För certifiering av delfunktioner hänvisas till ackrediterade organ, se ERADIS.