Raketer, latexballonger och svävande lyktor

För att få skjuta upp raketer eller släppa upp föremål som brinner eller innehåller metall (till exempel svävande lyktor) gäller olika regler beroende på hur långt ifrån en flygplats du befinner dig vid uppsläppet. 

Det är tillåtet att släppa upp max 50 lyktor per gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får max vara 100 cm höga.

I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen

I Sverige krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att få:

  • skjuta upp raketer som väger mer än 500 gram
  • släppa upp fler än 50 svävande lyktor vid samma tillfälle
  • släppa upp en eller flera stora svävande lyktor där lyktans höjd är 100cm eller mer.

Ansök om tillstånd för svävande lyktor.

Det tillkommer en avgift för dessa tillstånd. Om detta kan man läsa i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, under 18 kap. 6-6 a §§. 

Om platsen för uppsläppet ligger nära en flygplats

Om platsen för ditt uppsläpp ligger nära en flygplats (10 kilometer eller närmare fågelvägen), måste du kontakta den flygplatsen i god tid innan du planerar att släppa upp lyktorna.

Några flygplatser har så tät trafik, även under helger och nätter, att det inte finns någon lämplig tidpunkt för ett uppsläpp i närheten av dessa.

Tänk på att avståndet räknas från närmaste banände och att en flygplats kan ha tillfälligt öppet på andra tider än de ordinarie publicerade tiderna.

Orsaken till att du ska kontakta flygplatsen för att få släppa upp svävande lyktor i närheten av den, är att svävande lyktor kan störa piloter vid start- och landningsfaser, de kan alltså påverka flygsäkerheten negativt. 

Glöm inte att du också ska kontrollera vilka regler som gäller lokalt genom att kontakta berörd kommun, räddningstjänst och polismyndighet.

Fyrverkeri och raketer

För vanliga fyrverkeripjäser och modellraketer krävs inget tillstånd från Transportstyrelsen.

Tillstånd från Transportstyrelsen krävs endast för raketer som väger över 500 gram eller innehåller metall. 

Leksaksballonger/latexballonger

Det krävs inget tillstånd från Transportstyrelsen för att släppa upp leksaksballonger gjorda av latex.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:77) och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften får leksaksballonger gjorda av latex, och som saknar metallfolie och andra detaljer av hårt material som används för att försluta ballongen, släppas upp under följande förutsättningar:

  1. Uppsläpp inom 10 kilometer fågelvägen från en flygplats med flygtrafikledningstjänst får endast ske efter överenskommelse med berörd flygplats
  2. Högst 1 000 ballonger får släppas upp vid varje tillfälle
  3. Snören och dylikt får inte vara längre än vad som är nödvändigt för att försluta ballongerna
  4. Ballongerna får inte vara hopknutna med varandra.

Även om uppsläpp av dessa ballonger är tillåtet ur ett flygsäkerhetsperspektiv finns det förbud mot nedskräpning i miljölagstiftningen som kan innebära ytterligare begränsningar för hanteringen av ballongerna. Naturvårdsverket kan lämna information om dessa regler.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!