Redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll

Här finns checklistor som visar vad som minst bör finnas med vid en redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll.

Ett verkstadsintyg bör innehålla

 • registreringsnummer
 • mätarställning i kilometer vid början av verkstadskörning
 • mätarställning i kilometer vid slutet av verkstadskörning
 • datum och tid
 • namn/signatur/stämpel från verkstaden
 • orsak.

En redovisning om undantagen körning bör innehålla

 • registreringsnummer
 • datum och tid
 • namnförtydligande vid körning utan kort
 • orsak till undantag.

Ett redovisningsunderlag med anledning av överträdelse av kör- och vilotiderna bör innehålla

 • registreringsnummer
 • datum och tid
 • namnförtydligande
 • beskrivning av orsak till överträdelsens uppkomst
 • utskrift från färdskrivaren i samband med överträdelsen.

Ett hyresavtal av fordon bör innehålla

 • uthyrare
 • hyrestagare
 • hyresobjekt, registreringsnummer
 • hyrestid, från och med samt till och med, datum och tid.

På en utskrift från färdskrivaren bör det stå

 • namnteckning
 • förarkorts- eller körkortsnummer
 • datum och tid
 • orsak
 • fram- och baksida
 • eventuella uppgifter om annat arbete.

En uppföljningsrapport bör innehålla

 • kontrollerad period
 • datum för delgivning
 • överträdelser
 • eventuella utskrifter från färdskrivaren
 • åtgärd
 • namnteckningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!