Krav på att anmäla

Anmäl hur många anställda du har

Du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska varje år innan den 31 mars anmäla hur många anställda det fanns i företaget den 31 december året innan. Du ska också anmäla hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.

Anmälan gör du genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst "Antal anställda - rapportera".

Antal anställda - rapportera

Anmäl ändring av prövade personer

Den som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska anmäla till Transportstyrelsen om den trafikansvariga eller någon annan person som prövats för tillståndet tillkommer och/eller byts ut.

Utöver trafikansvarig ska, enligt yrkestrafiklagen, personer som har ett bestämmande inflytande över verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ekonomiskt intresse i företaget prövas för tillståndet. Bland annat verkställande direktör, den som tecknar firman ensam, styrelseledamot och styrelsesuppleant som äger aktier eller är närstående till aktieägare eller har ett jämförligt ekonomiskt intresse, extern majoritetsaktieägare och samtliga bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag.

Enligt yrkestrafikförordningen är företaget skyldigt att anmäla om någon sådan person tillkommer och/eller byts ut. Företag kan även bli påförda en sanktionsavgift om 10 000 kronor om man inte anmäler ändring av prövade personer till Transportstyrelsen.

Anmälan gör ni genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst "Utbyte av trafikansvarig eller annan personal".

Utbyte av trafikansvarig eller annan personal

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!