Vi på Transportstyrelsen är väl medvetna om att ett indraget körkort kan få omfattande konsekvenser för individen. Det kan exempelvis ge begränsad tillgänglighet till boende, arbete, umgänge, fritidsaktiviteter och möjligheter att genomföra vardagssysslor, vilket i sin tur kan resultera i svåra anpassningar och lägre välbefinnande. Vi måste dock förhålla oss till befintliga regler och även ta hänsyn till vårt ansvar att se till att ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I transportsystemet vistas barn, cyklister, andra bilar och förare. Det är viktigt att de kan vistas tryggt i transportsystemet. Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.