Undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19

Transportstyrelsen medger undantag från förordningen om kör- och vilotider från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantaget innebär att

  • alla transporter på svenskt territorium omfattas av undantaget
  • den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar
  • veckokörtid får utökas till maximalt 60 timmar
  • körtiden under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar
  • en sammanhängande vila om 9 timmar ska betraktas som en normal dygnsvila
  • reducerad veckovila behöver inte kompenseras under perioden
  • inga undantag för rast medges

Villkoren gäller från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantaget är beslutat i form av föreskrift TSFS 2022:3 och medges enligt artikel 14.2 i kör- och vilotidsförordningen.

Jag börjar arbeta den 31 januari och arbetet fortsätter under den 1 februari. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

- Den arbetsdag som påbörjas den 31 januari och avslutas den 1 februari omfattas av undantagsreglerna.

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna slutat gälla?

- Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila från och med den 3 mars, eftersom veckovilor tagna under 1 februari-2 mars betraktas som normal veckovila.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen gäller under en del av veckan/två veckorsperioden?

- Transportstyrelsen kommer inte att påföra överträdelser mot ordinarie regler av veckokörtid och två veckors körtid för de veckor där undantagsreglerna upphör att gälla.

Hur ska jag kunna visa vid en vägkontroll att jag omfattats av undantaget?

- Undantaget gäller på svenskt territorium. Transportstyrelsen informerar svenska polisen om undantaget, men om du kör internationell trafik bör en kopia av föreskriften medföras i fordonet.

Hur påverkar undantagen regelverken för Vägarbetstid?

- Undantaget omfattar inte reglerna för Vägarbetstid, de gäller som vanligt.

Förare i internationell trafik

För förare som kör i internationell trafik rekommenderar Transportstyrelsen att en kopia av föreskriften medförs i fordonet, för att kunna uppvisas vid en kontroll. Föreskriften finns för nedladdning under Relaterad information.

Kontakta oss

Har du frågor om kör- och vilotider kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-503 503, tryck 4 och sedan tryck 2. Öppettider vardagar kl 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!