Jag börjar arbeta den 31 maj och arbetet fortsätter under den 1 juni. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

Den arbetsdag som påbörjas den 31 maj och avslutas den 1 juni omfattas av undantagsreglerna.

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna slutat gälla?

Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila efter dispensperioden, eftersom veckovilor tagna under dispensperioden betraktas som normal veckovila.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen har gällt under en del av veckan/två veckorsperioden?

  • Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23.
  • Körtiden för vecka 22 ska beaktas. Det kommer inte att vara någon begränsning för en förare som arbetar 5 dagar under vecka 22.
  • Den sammanlagda körtiden för vecka 23 och 24 ska följa ordinarie regelverk.